Ètica professional en seguretat privada

L'ètica professional o deontologia (del grec δέον "degut" + λόγος "tractat", terme introduït per Jeremy Bentham en el seu Deontology or the Science of Morality, "Deontologia o Ciència de la moralitat", 1834) és una branca de l'ètica el propòsit de la qual és establir els deures i obligacions morals i ètiques que han d'assumir els qui exerceixen una determinada professió.

En general, es troba recollida en forma escrita en els anomenats codis deontològics, habituals en esferes com la medicina o el periodisme, però que haurien d'estendre's a qualsevol altra disciplina en què es tracti amb éssers humans o éssers vius.

La deontologia és coneguda també sota el nom de "teoria de l'haver de" i, al costat de l'axiologia, és una de les dues branques principals de l'ètica normativa. Un codi deontològic és un conjunt de criteris, recolzats en la deontologia amb normes i valors, que formulen i assumeixen els qui duen a terme una activitat professional.

Segons l'articulat 1.3 de la Llei Seguretat Privada: Les activitats i serveis de Seguretat Privada es prestaran amb absolut respecte a la Constitució, i amb subjecció del que es disposa en la present Llei en la resta de l'ordenament jurídic.
- El personal de seguretat privada s'atindrà en les seves actuacions als principis d'integritat i dignitat; protecció i tracte correcte a les persones, evitant abusos, arbitrarietats i violències i actuant amb congruència i proporcionalitat en la utilització de les seves facultats i dels mitjans disponibles.

Codi ètic

Podrà l'agent apartar-se i com "sant innocent" portar mes vida d'esclau que de persona decent, també pot sucumbir, als diners i al favor i acabar assetjat per qualsevol home d'honor.

Mes si entén la seva comesa i accepta: El sacrifici, l'esforç amb constància, la rectitud sense mesura, perdonar amb gallardia, exigir amb humilitat, ajudar sense interès, ensenyar amb complacencia el valor de les seves accions i el pecat de les seves omissions, atresorant honradesa, lleialtat, audàcia, paciència i saviesa.

Serà guarda que incardina les seves accions en aquesta germandat, centenària honesta i digna que és ser agent de seguretat.
Tu, nou agent de seguretat que vesteixes l'uniforme. Mira la vida a la cara, respectat com a agent, mira i parla amb dignitat i tingues altivesa, la teva consciència i la nostra història així ho exigeixen.

No et creguis més que ningú per ser gran la teva missió, tingues bon tracte als ciutadans, parla'ls com als teus pares, corrigeles com als teus fills, però que tots sàpiguen que ferrea és la teva voluntat i el compromís amb el compliment de la llei.

Respecta als teus companys veterans, aprèn tot d'ells i superales, ensenya als teus agents novells i exigeix que et superin.
Entén la fi i l'esperit de la llei, i procura que sigui acatada, millor a través del perdó que del càstig.

La dissuasió requereix del teu sacrifici, esforça't en la teva presència i constància fins que renunciïn a les seves il·lícites conductes, després d'un agent un altre agent i tots al mateix esperit, així s'estructura el cos d'agents de seguretat.

Assisteix al company que t'ho demani, vesteixi l'uniforme que vesteixi, pensa sempre a donar el doble del que els teus companys et donin, mai parlis malament d'ells ni permetis que en la teva presència es faci.
Coneix qui està al teu servei, el seu origen i intencions, ajuda-li, oriental, pren interès en què res dolent li succeeixi, doncs no esta exempt de risc.
Esforçat en el teu servei, superat dia a dia, no busquis el favor ni et mogui l'interès. I si les resultes dels teus serveis et porten a escabrosos tràngols, busca el camí de la llei i abraçat amb fé cega a la justícia, doncs si bé l'has servit, ella et donarà complert pagament.

Però per sobre de tot compleix sempre la teva comesa, no fluixegis, mira als mossos d'esquadra, no com els teus inspectors, si no com al mirall de virtuts del qual has de procurar en tu. Sigues col·laborador perquè realment ells són els titulars de la teva missió.

Si tot això vius com a religió, un manament mes, ja que inscrius els teus mèrits en la història de la seguretat privada. Pren raó d'això i assegui-ho amb orgull. Recorda, que les qualitats d'un agent de seguretat privada han de ser: Presència, Vitalitat, Entusiasme, Serenitat, Abnegació, Responsabilitat, Iniciativa, Perseverança, Valor, Seguretat, Facilitat en la comunicació, Organització, Sensatesa, Raonament, Cooperació, Disciplina, Integritat professional i Companyonia .

text adaptat del credo del guarda


Descarga
Codi_bones_practiques_seguretat_privada.
Documento Adobe Acrobat 65.3 KB