Habilitacions professionals


Director de Seguretat

Cap de Seguretat

Vigilant de Seguretat

Vigilant d'Explosius

Escorta Privat

Controlador d'Accés

Formació Universitària


Superior de Gestió i Dret de la Seguretat

Escola de Prevenció i Seguretat Integral adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona. 658h. 25 crèdits lectius E.C.T.S.

Esdeveniments i Espectacles, Visió Integral

Escola de Prevenció i Seguretat Integral adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona. 34h

Tècnic en Protecció Civil

Centre de Formació Continua de la Universitat Camilo José Cela. 200h

Formació Policial


Expert en Tècniques de Seguretat Ciutadana

Centre Superior de Formació de Postgrau Euroinnova. Business School. 180h

Avançat de Protecció i Escorta

Institut Superior de Seguretat Pública Netpol. 60h

Bàsic d'explosius

Institut Superior de Seguretat Pública Netpol. 50h

Llei Orgànica Protecció de la Seguretat Ciutadana

Institut Superior de Seguretat Pública Netpol.30h

Operador de radiotransmissions

Acadèmia Futur i Formació. 5h

Avançat de Protecció i Intervenció en Seguretat Ciutadana

Institut Superior de Seguretat Pública Netpol. 40h

Codi Penal, Llei Orgànica 1/2015

Institut Superior de Seguretat Pública Netpol. 30h

Especialista en Delictes contra la Seguretat Vial

Institut Superior de Seguretat Pública Netpol. 35h

Formació en Seguretat Privada


Coordinador de Seguretat i Cap de Servei

Acadèmia de Seguretat Privada autoritzada per la Secretaria d'Estat de Seguretat, Segur-Man. 20h

Director de Seguretat

Escola de Prevenció i Seguretat Integral adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona. 658h. 25 crèdits lectius E.C.T.S.

Cap de Seguretat

Escola de Prevenció i Seguretat Integral adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona. 658h. 25 crèdits lectius E.C.T.S.

Escorta Privat

Acadèmia de Seguretat Privada autoritzada per la Secretaria d'Estat de Seguretat, Formació i Futur. 60h

Vigilant de Seguretat

Acadèmia de Seguretat Privada autoritzada per la Secretaria d'Estat de Seguretat, Formació i Futur. 180h

Vigilant d'Explosius

Acadèmia de Seguretat Privada autoritzada per la Secretaria d'Estat de Seguretat, Aites. 30h

Avançat d'Intervenció en Seguretat Privada

Institut Superior de Seguretat Pública Netpol. 25h

Vigilància a Centres d'Internament i Dependències de Seguretat

Acadèmia de Seguretat Privada autoritzada per la Secretaria d'Estat de Seguretat, Aites. 10h

Vigilància en Servei de Resposta d'Alarmes

Acadèmia de Seguretat Privada autoritzada per la Secretaria d'Estat de Seguretat, Aites. 10h

Vigilància a Centres Comercials

Acadèmia de Seguretat Privada autoritzada per la Secretaria d'Estat de Seguretat, Aurum. 20h

Prevenció de Riscos Laborals per Escortes

Acadèmia de Seguretat Privada autoritzada per la Secretaria d'Estat de Seguretat, Formació i Futur. 50h

Vigilància a Esdeveniments Esportius i Espectacles Públics

Acadèmia de Seguretat Privada autoritzada per la Secretaria d'Estat de Seguretat, Formació i Futur. 10h

Vigilància en Serveis de Radioscòpia

Acadèmia de Seguretat Privada autoritzada per la Secretaria d'Estat de Seguretat, Cis. 10h

Formació en Control d'Accés